TEAMBUILDING

Samen sta je sterker. Het is een eenvoudig gegeven. Toch valt of staat het wij-gevoel bij de instelling van het team dat daarvan de basis vormt. Een positieve instelling, daaraan moet je werken! Met elkaar. Met gerichte teambuildingsessies laten wij uw team functioneren zoals het hoort: samen sterk!

Onderwerpen:

  • Even geen rangen en standen.
  • Ongedwongen en voor ieder toegankelijke bewegingsvormen.
  • Met behulp van verschillende methodieken het doel behalen van:

- het afstemmen van een juiste omgangsvorm;
- het analyseren van persoonlijke profielen;
- het intern zoeken naar een (in)formele leider.