GEVAAR!

Elke dag horen we het in het nieuws. Het geweld neemt toe. Vele beroepsgroepen hebben er dagelijks mee te maken. Met gevaar! Met geweld! Denk bijvoorbeeld aan de vervoersbedrijven en de zorgsector. Denk aan de sociale dienstverlening en de commerciŽle sector. Hoe is dit binnen uw bedrijf?

Mensen die vroeger respect kregen door het werk dat ze verrichtten, vallen tegenwoordig vaak ten prooi aan agressie. En aan criminaliteit en geweld. De meeste werknemers zijn hierop niet voorbereid!

Daarom geeft de Gardist trainingen in geweldbeheersing. Onze trainingen zijn gebaseerd op het Primaire Reactie Systeem van de mens.  Uw mensen leren zichzelf veilig uit een gewelddadige situatie te redden. Vooral leren zij geweld en agressie te voorkůmen.

Klik op Ons aanbod voor meer informatie over de trainingen en reacties van cursisten die een training hebben gevolgd.

SRDG Keurmerk